LIKOTOUR - cestovní kancelář

Cestování do zahraničí s dětmi

Cestování dítěte do zahraničí je možné za následujících podmínek:

  • dítě má vlastní cestovní doklad, a to:
  1. vlastní občanský průkaz, který může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15-ti let - pouze pro cesty v rámci EU
  2. nebo vlastní cestovní pas
  • nebo dítě musí být zapsáno do cestovního pasu rodiče. Tato možnost platí do 26. června 2012! Po tomto datu budou moci děti cestovat pouze svlastním cestovním dokladem - tj. vlastním cestovním pasem či svlastním občanským průkazem (pouze v rámci EU),
  • případně dítě musí mít jiný druh cestovního dokladu vsouladu se zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis osoby dítěte do občanského průkazu neobsahuje (na rozdíl od zápisu osoby dítěte v cestovním pase rodiče, který tak je cestovním dokladem jak pro rodiče tak pro v něm zapsané dítě) údaje, které jsou zákonem č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, stanovené jako „povinné údaje zapisované do cestovního dokladu", tudíž občanský průkaz rodiče nelze považovat za cestovní doklad pro jeho dítě. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro jeho držitele (tj. pro rodiče).

Cestování občanů ČR do zahraničí (po 26.6.2012 včetně cestování dětí) je možné s vlastním platným cestovním dokladem, kterým je vlastní cestovní pas nebo pro překročení hranice s členským státem EU vlastní občanský průkaz, případně jiné cestovní doklady dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvářím objednávku...